Förstklassiga nordiska analyser

Pangea Property Partners har ett nordiskt analysteam som löpande följer vad som händer på marknaden. Analysverksamheten stöttar företagets rådgivningsverksamhet och ger vägledning till våra kunder i viktiga beslutssituationer.

Vi publicerar ett antal olika rapporter och har tillgång till omfattande marknadsdata. Vad som gör oss unika är bland annat att vi täcker hela Norden samt arbetar med jämförbar och egenproducerad data. Våra kunder består av stora privata och noterade fastighetsbolag, institutioner, fastighetsfonder och myndigheter.

Du kan beställa våra rapporter här eller kontakta oss direkt för att diskutera olika typer av skräddarsydda analyser eller samarbeten.

Mikael Söderlundh – Analyschef & Partner
mikael.soderlundh@pangeapartners.se

Få våra analyser direkt till din inkorg!

Att abonnera på våra analyser är ett enkelt sätt att löpande följa utvecklingen på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder två olika prenumerationstjänster som båda är gratis.

Pangea Weekly är vårt populära nyhetsbrev som utkommer varje måndag morgon.

Pangea Premium är vår omfattande premiumtjänst som innehåller både regelbundna rapporter (se listan nedan) och specialanalyser på aktuella ämnen. Alla rapporter skickas direkt till din inkorg tillsammans med ett sammanfattande följebrev.

Pangea Hotel Monthly är vår unika rapport för alla som vill veta mer om den nordiska hotellmarknaden.

Våra löpande rapporter

Pangea Weekly

Rapporten är en enkel sammanställning av nyckeltal anpassade för den nordiska fastighetssektorn. Distribueras i början av varje vecka.

Pangea Monthly

Rapporten ger en god översikt av vad som händer på den nordiska marknaden från både ett fastighets- och kapitalmarknadsperspektiv. Distribueras i början av varje månad och ingår i abonnemanget Pangea Premium.

Pangea Hotel Monthly

Rapporten täcker hela den nordiska hotellmarknaden med information om efterfrågan, utbud, beläggning, nyproduktion, aktörer, transaktioner, m.m. Distribueras mot slutet av varje månad.

Pangea Listed Overview

Rapporten innehåller nyckeltal för alla noterade fastighetsbolag i Norden (Huvudlistan och First North). Informationen kan laddas ner i excel och innehåller aktiedata, bolagsinformation, ägarbild, värderingsmutiplar, m.m. Distribueras två gånger per år (vår och höst) och ingår i abonnemanget Pangea Premium.

Pangea Real Estate Index (PREX)

PREX är det mest sofistikerade aktieindex för nordiska fastigheter och mäter både geografisk och sektorsvis avkastning. Distribueras två gånger per år (vår och höst) och ingår i abonnemanget Pangea Premium. För mer information om PREX klicka här och för fullständiga indexregler klicka här (öppnas som PDF).

Pangea Property Outlook

En framåtblickande rapport som går igenom drivkrafterna för olika marknader, investerare och segment i Norden. Distribueras två gånger per år (vår och höst) och ingår i abonnemanget Pangea Premium.

Pangea Institutional Outlook

Rapporten baseras på en kartläggning av de 150 största nordiska institutionerna. Av rapporten framgår bl.a. hur institutionerna ser på marknaden, fastigheter som tillgångsslag och deras investeringsstrategier framöver. Distribueras vartannat år och ingår i abonnemanget Pangea Premium.

Pangea Sector Reports

Rapporterna innehåller detaljerad information om olika segment: kontor, handel, logistik, hotell och samhällsfastigheter. Innehåller bland annat information om delmarknader, hyresnivåer, vakansnivåer, nyproduktion, ägarstruktur och profilfastigheter. Kontakta oss för prisinformation.