3 februari, 2017

Hotellfastigheter och kontor i huvudstäderna blir de nordiska vinnarna under 2017

BIlde nettsiden

Den nordiska fastighetsmarknaden kommer att vara fortsatt stark under 2017, enligt den nya rapporten Real Estate Outlook 2017 från Pangea Property Partners. Vinnarna kommer att bli de segment som har bäst hyrestillväxt. Det gäller framförallt kontor i Stockholm och Oslo, där bristen på lokaler driver på fortsatta hyresökningar, samt välbelägna hotellfastigheter.

– Den starka efterfrågan på fastigheter som vi har sett senaste åren kombineras nu med fler motiverade säljare, säger Mikael Söderlundh, partner och analyschef på Pangea Property Partners.

Säljarna är exempelvis fastighetsfonder som närmar sig slutet av sina investeringshorisonter, stora fastighetsbolag som vill renodla sina bestånd och olika privata investerare som vill sälja innan marknaden eventuellt vänder. I tillägg är det fortsatt säljfokus bland kommuner, egenanvändare och fastighetsutvecklare.

– Även internationella investerare kommer att göra vinsthemtagningar under 2017, men många globala fonder har samtidigt hämtat in nytt kapital som skall investeras framöver, fortsätter Söderlundh.

Enligt rapporten kommer skillnaden i avkastningskrav mellan bättre och sämre fastigheter att öka under 2017. Avkastningskraven på sekundära fastigheter stiger på grund av dyrare finansiering, medan avkastningskraven på kvalitetsobjekt hålls nere tack vare stort köpintresse och förväntningar på fortsatta hyresökningar. Framförallt kontorshyrorna i Stockholm och Oslo förväntas stiga under 2017.

– Det är en unik situation. I båda städerna kommer den totala kontorsytan att minska under de närmaste åren, samtidigt som efterfrågan ökar, säger Joakim Arvius, projektledare och partner på Pangea Property Partners.

Prognosen för Stockholm är att nästan 300 000 m² kontorsyta kommer att konverteras till annan användning under 2017-2018. Det kan jämföras med den bedömda nyproduktionen för kontor som ligger runt 220 000 m².

– Kontorsytan som försvinner är visserligen sämre än nyproduktionen, så det är inte helt jämförbart, men bidrar ändå till en obalans och fortsatt press på hyrorna. Vakansgraden är redan rekordlåg, fortsätter Arvius.

Hyresbostäder förväntas också bli en vinnare under 2017 med ökade intäkter tack vare högre inflation och uppgraderingar i bestånden. Förutsättningarna ser även bra ut för hotellsektorn med stigande beläggningsgrader och rumspriser i de flesta större städerna i Norden.

– Investerarna börjar gradvis få upp ögonen för hotellfastigheter som en attraktiv investering med långa hyresavtal, låg vakansrisk och stabila kassaflöden, säger Bård Bjølgerud, VD och Partner på Pangea Property Partners.

Real Estate Outlook 2017 är en ny rapport om den nordiska fastighetsmarknaden producerad av Pangea Property Partners. Under veckorna framöver kommer rapporten att presenteras för ett 80-tal större fastighetsinvesterare i och utanför Norden.

Läs hela pressmeddelandet här

Real Estate Outlook 2017

Till nyhetsarkiv