Medarbetare

Bård Bjølgerud CEO & Partner
Bård Bjølgerud har varit initiativtagare i flertalet av de största och mest komplicerade fastighets- och hotelltransaktionerna i Norden under de senaste +20 åren. Han har varit ansvarig för fastighets- och corporate financeteamet, biträdande CEO i SEB Enskilda, samt analyschef på Alfred Berg/ABN Amro. 2009 var Bjølgerud med och grundade Pangea. Bjølgerud är civilekonom med inriktning på fastighetsekonomi från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Relevant branscherfarenhet: +25 år.
Joakim Arvius CEO Sweden & Partner
Joakim Arvius har arbetat inom den svenska transaktionsmarknaden sedan 1994, i huvudsak med transaktioner, och har en gedigen kunskap om marknaden. Han har tidigare arbetat på Skanska, AP Fastigheter (Vasakronan) och HSH Nordbank. Arvius anslöt till Pangea 2006 (dåvarande Lundberg & Partners) och jobbar som projektledare för större transaktioner och har bred expertis inom fastighetsutvecklingsområdet. Arvius är utbildad civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +25 år.
Håvard A. Nustad Director & Partner
Håvard A. Nustad har omfattande kunskap om den norska och nordiska fastighetsmarknanden med närmare 20 års erfarenhet som rådgivare och professionell investerare (Steen & Strøm). Han har initierat och jobbat med någon av de största fastighetstransaktionerna i Norge. Nustad har varit projektledare och investeringschef på ABB Norsk Kabel, ansvarig för Corporate Finance hos Orkla Finans (Fondförmedling), administrativ chef i Steen & Strøm, och administrativ chef och partner i DTZ i Norge. Sedan 2010 är han partner och director i Pangea. Nustad har en master i ekonomi samt Høyere Avdelings Eksamen med specialisering i Finans från Norges Handelshøyskole i Bergen. Relevant branscherfarenhet: + 30 år.
André Lundberg Head of Corporate Finance & Partner
André Lundberg har initierat och organiserat flera av de största och mest komplexa transaktionerna i den nordiska regionen under de senaste 10 åren. Hans erfarenhet inkluderar alla typer av transaktioner samt finansiering, fastighetsutveckling och strategisk rådgivning. André Lundberg är en av grundarna till Pangea som bildades år 2009 från tidigare Lundberg & Partners, den tidens ledande rådgivare i Sverige. André har en utbildning motsvarande en Bachelor i ekonomi från Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm mfl. Relevant branscherfarenhet: + 25 år.
Thomas Andersson Director & Partner
Thomas Andersson har bred erfarenhet inom corporate finance, hotellrelaterade transaktioner och strategisk rådgivning. Han har varit delaktig i de flesta av Pangeas corporate finance- och hotellrelaterade transaktioner de senaste åren. Thomas har tidigare arbetat hos JLL Corporate Finance i London. Han började på Pangea 2010 och har varit partner sedan 2014. Anderson är utbildad i fastighetsekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Göteborg. Relevant branscherfarenhet: +15 år.
Andreas Friberg Director & Partner
Andreas Friberg har en bred erfarenhet inom kommersiella fastighetstransaktioner. Genomförda uppdrag inkluderar försäljnings- och förvärvsrådgivning inom alla segment, etablering av nya fastighetsbolag och joint ventures. Han har varit delaktig i flera av de största fastighetstransaktionerna i Norden, t.ex Starwoods publika bud på Victoria Park och Castellums förvärv av Norrporten. Andreas anslöt till Pangea 2011 och är sedan 2017 Partner i bolaget. Andreas har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Relevant branscherfarenhet: +10 år.
Erik Høvik Director & Partner
Erik Høvik har erfarenhet från några av de största transaktionerna i Norden likväl som finansiering, fastighetsutveckling och strategisk rådgivning mot ett brett spann av fastighetsinvestorer och ägare. Han har tidigare erfarenhet från Vital Eiendoms (DNB) investeringsteam. Erik började på Pangea 2011 och är partner. Høvik är civilekonom med inriktning ekonomi från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Relevant branscherfarenhet: + 10 år
Martin Schollin Director & Partner
Martin Schollin har arbetat med fastighetstransaktioner inom alla fastighetssegment sedan 1997. Han är grundare av Tenzing och har även jobbat på Catella samt JLL. Martin anslöt Pangea 2019. Han är civilingenjör/fastighetsekonom från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt har studerat ekonomi vid Stockholm Universitet. Relevant branscherfarenhet: +25 år.
Mikael Söderlundh Head of Research & Partner
Mikael Söderlundh har bred erfarenhet som marknadsanalytiker inom den nordiska fastighetetsmarknaden, inklusive börsmarknaden och hur den förhåller sig till företagsstrategier och transaktioner. Han arbetade som partner och analysansvarig på Leimdörfer (nu Nordanö) innan han anslöt sig till Pangea som partner 2011. Söderlundh är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +15 år.
Niklas Styrvold Andersen Senior Business Controller
Niklas har erfarenhet från revision och rådgivning inom fastighetsbranschen. Han började på Pangea 2021 och arbetade tidigare i BDO-avdelningen Fastigheter. Niklas har en Master i finans från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH).
Julia Bergqvist Director
Julia Bergqvist har erfarenhet av fastighetstransaktioner inom flera segment. Innan hon anslöt till Pangea arbetade hon på Nordier Property Advisors i Stockholm. Julia började på Pangea 2018. Bergqvist har en Bachelor i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +5 år.
Katharina Kerr Eckbo Receptionist
Katharina är Pangeas receptionist och möteskordinator i Oslo. Hon började på Pangea 2019 och har tidigare erfarenhet inom inredning och detaljhandeln.
Andreas Fiskum Associate
Andreas Fiskum har tidigare branscherfarenhet från Carnegies Project Finance-avdelning där han arbetade parallellt med sina studier. Han har vana av olika områden inom finans genom sitt arbete i Nordea Bank i Oslo och internship i uppstartsfonden Jubilee Capital Management i Singapore. Andreas började på Pangea 2020 och har en master i finans från National University i Singapore. Relevant branscherfarenhet: +2 år.
Alexander Frønsdal Associate
Alexander Frønsdal började på Pangea år 2021. Han har erfarenhet från analysavdelningen på Handelsbanken Capital Markets, som fastighetsanalytiker. Innan arbetade Alexander som Treasurer på Handelsbanken. Alexander har en Master i finans från Norges Handelshøyskole (NHH) och är certifierad ränteanalytiker från Norske Finansanlytikeres Forening (NFF). Relevant branscherfarenhet: +4 år.
Fredric Gylling Associate
Fredric Gylling har vana från transaktionsmarknaden och har jobbat med M&A, värdering och kapitalanskaffningar. Innan han anslöt sig till Pangea 2018 jobbade han på en Corporate Finance boutique i Stockholm. Gylling har en masterutbildning i ekonomi från Linköpings universitet och en internationell master i finans från EADA Business School i Barcelona. Relevant branscherfarenhet: +6 år.
Roar Ingdal Director
Roar Ingdal har 30 års ledarskapserfarenhet. Han har varit administrativ chef på First Hotels, Norlandia Hotels & Resorts och hotellfastighetsföretaget Norgani. Roar satt också flera år i koncernledningen för Nordic Choice. Han har även varit styrelseledarmot i Oslofjord Propertys styrelse, Norden och Baltikum-chef för Royal Caribbean Cruise Line, samt chef för Visa Norge. Roar Ingdal har en bachelor från Norges Marknadshögskola och har genomgått flera Master of Management-program inom strategi, påverkan och ledarskap. Relevant branscherfarenhet: +20 år.
Mathilda Ingelgård Associate
Mathilda Ingelgård har erfarenhet av fastighetstransaktioner inom flera segment. Hon anslöt till Pangea 2021 och arbetade dessförinnan på Nordier Property Advisors i Stockholm. Ingelgård har en mastersexamen i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +3 år.
Mario Ishak Analyst
Vetle Holt Johansen Associate Director
Vetle Holt började på Pangea år 2020. Han har tre års erfarenhet från analysavdelningen på Kepler Cheuvreux/Swedbank och en internship på ABG Sundal Collier. Vetle har en Master i finans från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Relevant branscherfarenhet: +5 år.
Linn Källum Analyst
Linn Källum har erfarenhet av fastighetstransaktioner inom flera segment. Hon har även erfarenhet av fond- och finansjuridik samt av fastighetsrelaterad skatt. Innan hon anslöt till Pangea under 2020 arbetade hon på New Property Transaktion i Stockholm. Linn har en masterexamen i affärsjuridik från Linköpings universitet. Relevant branscherfarenhet: +3 år.
Markus Linell Associate Director
Markus har tidigare erfarenhet av fastighetsfinansiering som kreditanalytiker. Han började på Pangea 2019 efter att genomfört ett internship. Linell har en masterexamen inom fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +3 år
Hege Nilsen PA to the CEO & Event
Hege Nilsen arbetar som personlig assistent till CEO samt med event och administration. Hon har 11 års erfarenhet från SEB Enskilda som assistent vid corporate finance-avdelningen och för ledningen. Hege har varit anställd på Pangea sedan starten 2009.
Henrik Granström Board Member
Henrik Granström har lång erfarenhet som VD och styrelseledamot på Newsec AB och som partner på Stronghold Invest AB i mer än 16 år. Han har också varit VD och styrelseledamot på Datscha och arbetat på McKinsey & Company. Han har haft ett antal styrelseuppdrag, bland annat i Novi Real Estate, Elbilio AB och Fyrfasen Energi AB. Granström är utbildad civilingenjör från Umeå Universitet, och har en Master of Business Administration från Chalmers University of Technology.
Sandra Nordstrand HR & Head of Administration
Sandra Nordstrand började som receptionist på Pangea 2004 (då Lundberg & Partners). De senaste åren har hon varit administrativt ansvarig. Hon har tidigare erfarenhet från ekonomiavdelningen på Fritidsresor AB och som reseledare utomlands.
Moa Nyhlén Administration & Reception
Moa Nyhlén jobbar som receptionist och möteskoordinator på Pangeas Stockholmskontor. Innan hon anslöt till företaget 2018 arbetade hon i butik. Hon har även receptionistvana sedan tidigare.
Klaus-Anders Nysteen Chairman
Klaus-Anders Nysteen har varit VD för Kredinor sedan mars 2022. Han kom från en liknande position inom Hoist Finance och här även varit styrelseordförande i Bank Norwegian. Han har tidigare arbetat i bland annat Entra Eiendom AS, Nordic Capital, Lindorff Group, Statoil Fuel & Retail ASA och som VD för Storebrand Bank ASA. Han har lång erfarenhet från ett antal styrelseuppdrag, bland annat inom Webstep ASA och Asset Buyout Partners AS. Nysteen är utbildad civilekonom med inriktning i företagsekonomi från Norges Handelshøyskole (NHH).
Aleksander Lee Olsen Head of Communications
Alexander Lee Olsen har arbetat som kommunikationsrådgivare och presskontakt på Norges Bank Investment Management. Han har också erfarenhet från Geelmuyden Kiese där han jobbade med finansiell kommunikation och var involverad i flera fastighetstransaktioner. Alexander började på Pangea år 2020 och är utbildad civilekonom med inriktning mot affärsanalys, från Norges Handelshøyskole (NHH). Relevant branscherfarenhet: +7 år.
Christian Sahlström Associate Director
Christian Sahlström har vana av rådgivning inom fastighetstransaktioner, nordisk marknadsresearch och finansiella lösningar. Han började på Pangea 2018 och har tidigare erfarenhet från Savills. Sahlström är civilingeniör med inriktning på fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Relevant branscherfarenhet: +5 år.
John Petersson Analyst
John Petersson har erfarenhet av fastighetstransaktioner inom flera segment. Han anslöt till Pangea vid årsskiftet 2021/2022 och arbetade dessförinnan på Nordier Property Advisors i Stockholm. Petersson har en mastersexamen i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +1 år.
Daniella Svensson Analyst
Daniella började på Pangea 2021. Hon har varit Summer Intern och arbetat deltid på Pangea sedan mars 2019. Hon har en civilingenjörsexamen med inriktning fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan samt en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Relevant branscherfarenhet: +1 år
Sina Såtvedthagen Head of Administration
Sina Såtvedthagen arbetar som administrativt ansvarig i Oslo. Hon har 12 års erfarenhet från SEB Enskilda som assistent för Equity Research och corporate finance avdelningen och som personlig assistent till CEO. Sina har varit anställd på Pangea sedan starten 2009.
Victoria Tichit Associate Director
Victoria Tichit har omfattande erfarenhet av fastighets- och portföljvärderingar, kontraktsförhandlingar och hotellanalyser. Hon har sedab tidigare erfarenhet från JLL Hotels & Hospitality i Paris och Obligo Real Estate i Oslo. Victoria började på Pangea 2018. Tichit har en Bachelor i International Hospitality Management med fördjupning i fastighetsekonomi från Ecole Hôtelière de Lausanne. Relevant branscherfarenhet: +9 år.
Karin Tilja Graphic Designer
Karin Tilja har en bred kunskap inom både print och digital produktion. Hon började på Pangea 2015 och har tidigare arbetat med formgivning på en digital produktionsbyrå samt på ett av sveriges största bokförlag. Tilja är utbildad grafisk designer på Berghs School of Communication i Stockholm.
Frida Tosterud Associate Director
Frida Tosterud har arbetat med en rad komplexa transaktioner inom alla fastighetssegment. Hon började på Pangea 2016. Tosterud har en Bachelor från BI och en Master i ekonomi från Hult International Business School i Boston. Relevant branscherfarenhet: + 5 år.
Christofer Pool Wiklund Analyst
Elias Wiklund Associate
Elias Wiklund började som analytiker på Pangea 2020. Han har erfarenhet från AIP Management där han arbetade deltid med asset management och direkta investeringar inom infrastruktur. Elias har en Master i finans och strategisk ledning (FSM) från Copenhagen Business School. Relevant branscherfarenhet: +1 år.
Charlotte Victoria Uppard Receptionist
Christian Winther CFO
Christian Winter har 10 års erfarenhet som CFO och partner i Teknoinvest – en välrenommerad norsk Venture Capital firma. Christian har tidigare erfarenhet från PwC där han arbetade med revision och rådgivning mot flera stora norska finansinstitutioner, värdepappersfonder och venture fonder. Han har varit hos Pangea sedan 2010. Winther är civilekonom och har en master i finans, båda från Norges Handelshøyskole i Bergen.
Terje A. Pettersen Managing Director & Partner
Pangea Debt Advisory AS
Terje A. Pettersen har mer än 25 års erfarenhet från Debt Capital Markets i Norden och är en av grundarna till Pangea Debt Advisory i augusti 2021. Han har arbetat på SEB de senaste tio åren och varit en del av ledningsgruppen i både SEB Norge och Investment Banking-enheten. Pettersen har också varit Head of Debt Capital & Partner på ABG Sundal Collier i fyra år och haft flera ledande befattningar under en 12-årsperiod på DNB, deriblant Head of Commercial Real Estate. Han har en civilekonomutbdildning med ekonomi, med en magisterexamen i ekonomi och en Executive MBA i finans, båda från Norges Handelshøyskole (NHH). Relevant branscherfarenhet: +25 år.
Viggo Bekker Ståhl Viggo Bekker Ståhl
Pangea Debt Advisory AB
Viggo Bekker Ståhl har nära 15 års erfarenhet av såväl fastighetsfinansiering som bank & finansjuridik, och leder Pangea Debt Advisory i Sverige från vårt Stockholmskontor. Bekker Ståhl kommer närmaste från positionen som Head of Nordics – Debt & Structured Finance på CBRE. Han har jobbat 6 år på Aareal Bank, både i Stockholm och på huvudkontoret i Wiesbaden, där han senast var ansvarig för att originera och strukturera fastighetstransaktioner i Norden. Bekker Ståhl har också tillhandahållit juridisk rådgivning under 8 år hos de nordiska advokatbyråerna Hannes Snellman och Vinge i både Sverige och Finland. Han har en Juristexamen från Stockholms universitet. Relevant branscherfarenhet +14 år.
Ola Aukan Velund Associate
Pangea Debt Advisory AS
Ola Velund började på Pangea Debt Advisory i december 2021. Han har tidigare erfarenhet från Barrick Gold Corporation som Analytiker och som Associate på SEBs fastighetsteam inom corporate banking. Ola har en master i finans från Grenoble Ecole de Management. Relevant branscherfarenhet: +4 år
John Stene Director & Partner
Pangea Debt Advisory AS
John Stene har lång erfarenhet inom Debt Capital Markets i Norden och är en av grundarna av Pangea Debt Advisory i augusti 2021. Han har tidigare varit Vice President, Corporate & Institutional Advisory på Swedbank där han har varit verksam i mer än 11 år. Stene har arbetat inom Investment Banking under de senaste tio åren och arbetade också ett år på Swedbanks huvudkontor i Stockholm där han bidrog till att bygga om Swedbanks DCM High Yield origination team med särskilt fokus på fastighetstransaktioner. Han har en MBA i International Business och en MSc i finans från University of Denver. Relevant branscherfarenhet: +12 år.
Arnstein Rød Managing Director & Partner
Pangea Project Finance
Arnstein Rød har lång erfarenhet av syndikering och transaktioner av fastigheter i både Norge och Sverige. Efter att ha varit ansvarig över syndikeringsteamet inom Investment Banking hos DNB Markets i mer än 20 år, var Rød med och grundade Pangea Project Finance i januari 2021. Arnstein har en civilekonomexamen från Norges Handelshögskola i Bergen (NHH) och Handelshögskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +20 år.
Viktor Myhre Associate Director & Partner
Pangea Project Finance
Viktor Myhre har arbetat med många komplexa transaktioner inom alla fastighetssegment, från förvärv och försäljning av portföljer till förvärv av enskilda fastigheter. Han bidrog till etableringen och började på Pangea Project Finance i januari 2021. Myhre har tre års erfarenhet från fastighetsteamet inom Investment Banking på DNB Markets. Viktor har en civilekonomexamen från Handelshögskolan BI i Oslo. Relevant branscherfarenhet: +3 år.
Sondre Aarseth Skjerven Associate Director
Pangea Project Finance
Sondre Aarseth Skjerven började på Pangea Project Finance i januari 2022. Han har arbetat på Pangea Property Partners sidan 2016 och arbetat med flera av bolagets största transaktioner de senaste fem åren, allt från portföljer och bolag till försäljning av enskilda fastigheter. Han var tidigare anställd vid ett fastighetsföretag i Bergen, och är utbildad civilekonom med inriktning finans från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Relevant branscherfarenhet: +6 år.
Dino Ligonja Associate
Pangea Project Finance
Dino Ligonja började på Pangea Project Finance i maj 2021. Han har tidigare erfarenhet från Nordea Markets Copenhagen som Senior Business Analytiker och från Copenhagen Infrastructure Partners som analytiker. Han har också grundat företaget EasyMoving. Dino har en master i ekonomi och finans från Copenhagen Business School. Relevant branscherfarenhet: +3 år