Medarbetare

Bård Bjølgerud CEO & Partner
Bård Bjølgerud har varit initiativtagare i flertalet av de största och mest komplicerade fastighets- och hotelltransaktionerna i Norden under de senaste +20 åren. Han har varit ansvarig för fastighets- och corporate financeteamet, biträdande CEO i SEB Enskilda, samt analyschef på Alfred Berg/ABN Amro. 2009 var Bjølgerud med och grundade Pangea. Bjølgerud är civilekonom med inriktning på fastighetsekonomi från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Relevant branscherfarenhet: +25 år.
Håvard A. Nustad Director & Partner
Håvard A. Nustad har omfattande kunskap om den norska och nordiska fastighetsmarknanden med närmare 20 års erfarenhet som rådgivare och professionell investerare (Steen & Strøm). Han har initierat och jobbat med någon av de största fastighetstransaktionerna i Norge. Nustad har varit projektledare och investeringschef på ABB Norsk Kabel, ansvarig för Corporate Finance hos Orkla Finans (Fondförmedling), administrativ chef i Steen & Strøm, och administrativ chef och partner i DTZ i Norge. Sedan 2010 är han partner och director i Pangea. Nustad har en master i ekonomi samt Høyere Avdelings Eksamen med specialisering i Finans från Norges Handelshøyskole i Bergen. Relevant branscherfarenhet: + 25 år.
Thomas Andersson Director & Partner
Thomas Andersson har bred erfarenhet inom corporate finance, hotellrelaterade transaktioner och strategisk rådgivning. Han har varit delaktig i de flesta av Pangeas corporate finance- och hotellrelaterade transaktioner de senaste åren. Thomas har tidigare arbetat hos JLL Corporate Finance i London. Han började på Pangea 2010 och har varit partner sedan 2014. Anderson är utbildad i fastighetsekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Göteborg. Relevant branscherfarenhet: +15 år.
Joakim Arvius Director & Partner
Joakim Arvius har arbetat inom den svenska transaktionsmarknaden sedan 1994, i huvudsak med transaktioner, och har en gedigen kunskap om marknaden. Han har tidigare arbetat på Skanska, AP Fastigheter (Vasakronan) och HSH Nordbank. Arvius anslöt till Pangea 2006 (dåvarande Lundberg & Partners) och jobbar som projektledare för större transaktioner och har bred expertis inom fastighetsutvecklingsområdet. Arvius är utbildad civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +20 år.
Andreas Friberg Director & Partner
Andreas Friberg har en bred erfarenhet inom kommersiella fastighetstransaktioner. Genomförda uppdrag inkluderar försäljnings- och förvärvsrådgivning inom alla segment, etablering av nya fastighetsbolag och joint ventures. Han har varit delaktig i flera av de största fastighetstransaktionerna i Norden, t.ex Starwoods publika bud på Victoria Park och Castellums förvärv av Norrporten. Andreas anslöt till Pangea 2011 och är sedan 2017 Partner i bolaget. Andreas har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Relevant branscherfarenhet: +10 år.
Erik Høvik Director & Partner
Erik Høvik har erfarenhet från några av de största transaktionerna i Norden likväl som finansiering, fastighetsutveckling och strategisk rådgivning mot ett brett spann av fastighetsinvestorer och ägare. Han har tidigare erfarenhet från Vital Eiendoms (DNB) investeringsteam. Erik började på Pangea 2011 och är partner. Høvik är civilekonom med inriktning ekonomi från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Relevant branscherfarenhet: + 10 år
André Lundberg Head of Corporate Finance & Partner
André Lundberg har initierat och organiserat flera av de största och mest komplexa transaktionerna i den nordiska regionen under de senaste 10 åren. Hans erfarenhet inkluderar alla typer av transaktioner samt finansiering, fastighetsutveckling och strategisk rådgivning. André Lundberg är en av grundarna till Pangea som bildades år 2009 från tidigare Lundberg & Partners, den tidens ledande rådgivare i Sverige. André har en utbildning motsvarande en Bachelor i ekonomi från Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm mfl. Relevant branscherfarenhet: + 25 år.
Mikael Söderlundh Head of Research & Partner
Mikael Söderlundh har bred erfarenhet som marknadsanalytiker inom den nordiska fastighetetsmarknaden, inklusive börsmarknaden och hur den förhåller sig till företagsstrategier och transaktioner. Han arbetade som partner och analysansvarig på Leimdörfer (nu Nordanö) innan han anslöt sig till Pangea som partner 2011. Söderlundh är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +15 år.
Knut Waltré Director & Partner
Knut Waltré har bred vana av alla typer av fastighetstransaktioner och har varit aktiv på den svenska transaktionsmarknaden sedan 2006. Han har tidigare arbetat på Leimdörfer (numer Nordanö) och Angermann. Han anslöt till Pangea som partner 2016. Waltré har en masterutbildning i ekonomi från Uppsala Universitet. Relevant branscherfarenhet: + 12 år.
Anders Buchardt Chairman of the board
Julia Bergqvist Associate
Julia Bergqvist har erfarenhet av fastighetstransaktioner inom flera segment. Innan hon anslöt till Pangea arbetade hon på Nordier Property Advisors i Stockholm. Julia började på Pangea 2018. Bergqvist har en Bachelor i fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +5 år.
Katharina Kerr Eckbo Receptionist
Katharina är Pangeas receptionist och möteskordinator i Oslo. Hon började på Pangea 2019 och har tidigare erfarenhet inom inredning och detaljhandeln.
Emil Ekholm Analyst
Emil Ekholm har erfarenhet av revision och rådgivning inom fastighets- och byggbranschen. Han anslöt till Pangea under 2019 och arbetade tidigare på EY. Ekholm är utbildad i företagsekonomi vid Stockholm Business School. Relevant branscherfarenhet: +4 år”
Andreas Fiskum Analyst
Andreas Fiskum har tidigare branscherfarenhet från Carnegies Project Finance-avdelning där han arbetade parallellt med sina studier. Han har vana av olika områden inom finans genom sitt arbete i Nordea Bank i Oslo och internship i uppstartsfonden Jubilee Capital Management i Singapore. Andreas började på Pangea 2020 och har en master i finans från National University i Singapore. Relevant branscherfarenhet: +1 år.
Magnus Grape Analyst
Magnus Grape började som analytiker på Pangea 2020. Han har varit intern i investeringsteamet på Fredensborg (Heimstaden) och på corporate-avdelningen på DNB i London. Magnus har en Master i finans från Norges Handelshøyskole (NHH). Relevant branscherfarenhet: +1 år.
Fredric Gylling Associate
Fredric Gylling har vana från transaktionsmarknaden och har jobbat med M&A, värdering och kapitalanskaffningar. Innan han anslöt sig till Pangea 2018 jobbade han på en Corporate Finance boutique i Stockholm. Gylling har en masterutbildning i ekonomi från Linköpings universitet och en internationell master i finans från EADA Business School i Barcelona. Relevant branscherfarenhet: +6 år.
Roar Ingdal Director
Roar Ingdal har 30 års ledarskapserfarenhet. Han har varit administrativ chef på First Hotels, Norlandia Hotels & Resorts och hotellfastighetsföretaget Norgani. Roar satt också flera år i koncernledningen för Nordic Choice. Han har även varit styrelseledarmot i Oslofjord Propertys styrelse, Norden och Baltikum-chef för Royal Caribbean Cruise Line, samt chef för Visa Norge. Roar Ingdal har en bachelor från Norges Marknadshögskola och har genomgått flera Master of Management-program inom strategi, påverkan och ledarskap. Relevant branscherfarenhet: +15 år.
Vetle Holt Johansen Associate
Vetle Holt Johansen är analytiker och började på Pangea år 2020. Han har tre års erfarenhet från analysavdelningen på Kepler Cheuvreux/Swedbank och en internship på ABG Sundal Collier. Vetle har en Master i finans från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Relevant branscherfarenhet: +3 år.
Markus Linell Analyst
Markus har tidigare erfarenhet av fastighetsfinansiering som kreditanalytiker. Han började på Pangea 2019 efter att genomfört ett internship. Linell har en masterexamen inom fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +3 år
Hege Nilsen PA to the CEO & Event
Hege Nilsen arbetar som personlig assistent till CEO samt med event och administration. Hon har 11 års erfarenhet från SEB Enskilda som assistent vid corporate finance-avdelningen och för ledningen. Hege har varit anställd på Pangea sedan starten 2009.
Sandra Nordstrand Head of Administration
Sandra Nordstrand började som receptionist på Pangea 2004 (då Lundberg & Partners). De senaste åren har hon varit administrativt ansvarig. Hon har tidigare erfarenhet från ekonomiavdelningen på Fritidsresor AB och som reseledare utomlands.
Moa Nyhlén Receptionist
Moa Nyhlén jobbar som receptionist och möteskoordinator på Pangeas Stockholmskontor. Innan hon anslöt till företaget 2018 arbetade hon på XXL. Hon har även receptionistvana sedan tidigare.
Aleksander Lee Olsen Head of Communications and Marketing
Alexander Lee Olsen har arbetat som kommunikationsrådgivare och presskontakt på Norges Bank Investment Management. Han har också erfarenhet från Geelmuyden Kiese där han jobbade med finansiell kommunikation och var involverad i flera fastighetstransaktioner. Alexander började på Pangea år 2020 och är utbildad civilekonom med inriktning mot affärsanalys, från Norges Handelshøyskole (NHH).
Christian Sahlström Associate
Christian Sahlström har vana av rådgivning inom fastighetstransaktioner, nordisk marknadsresearch och finansiella lösningar. Han började på Pangea 2018 och har tidigare erfarenhet från Savills. Sahlström är civilingeniör med inriktning på fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Relevant branscherfarenhet: +5 år.
Martin Schollin Director
Martin Schollin har arbetat med fastighetstransaktioner inom alla fastighetssegment sedan 1997. Han är grundare av Tenzing och har även jobbat på Catella samt JLL. Martin anslöt Pangea 2019. Han är civilingenjör/fastighetsekonom från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt har studerat ekonomi vid Stockholm Universitet. Relevant branscherfarenhet: +20 år.
Sondre Aarseth Skjerven Associate
Sondre Aarseth Skjerven har arbetat med en rad transaktioner genom alla fastighetssegment, allt från portföljer till försäljning av enskilda egendomar. Han började på Pangea 2016 och var tidigare anställd vid ett fastighetsföretag i Bergen. Skjerven är civilekonom med inriktning ekonomi från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Relevant branscherfarenhet: +5 år.
Sina Såtvedthagen Head of Administration
Sina Såtvedthagen arbetar som administrativt ansvarig i Oslo. Hon har 12 års erfarenhet från SEB Enskilda som assistent för Equity Research och corporate finance avdelningen och som personlig assistent till CEO. Sina har varit anställd på Pangea sedan starten 2009.
Victoria Tichit Associate
Victoria Tichit har omfattande erfarenhet av fastighets- och portföljvärderingar, kontraktsförhandlingar och hotellanalyser. Hon har sedab tidigare erfarenhet från JLL Hotels & Hospitality i Paris och Obligo Real Estate i Oslo. Victoria började på Pangea 2018. Tichit har en Bachelor i International Hospitality Management med fördjupning i fastighetsekonomi från Ecole Hôtelière de Lausanne. Relevant branscherfarenhet: +8 år.
Karin Tilja Graphic Designer
Karin Tilja har en bred kunskap inom både print och digital produktion. Hon började på Pangea 2015 och har tidigare arbetat med formgivning på en digital produktionsbyrå samt på ett av sveriges största bokförlag. Tilja är utbildad grafisk designer på Berghs School of Communication i Stockholm.
Frida Tosterud Associate
Frida Tosterud har arbetat med en rad komplexa transaktioner inom alla fastighetssegment. Hon började på Pangea 2016. Tosterud har en Bachelor från BI och en Master i ekonomi från Hult International Business School i Boston. Relevant branscherfarenhet: + 5 år.
Elias Wiklund Analyst
Elias Wiklund började som analytiker på Pangea 2020. Han har erfarenhet från AIP Management där han arbetade deltid med asset management och direkta investeringar inom infrastruktur. Elias har en Master i finans och strategisk ledning (FSM) från Copenhagen Business School. Relevant branscherfarenhet: +1 år.
Christian Winther CFO
Christian Winter har 10 års erfarenhet som CFO och partner i Teknoinvest – en välrenommerad norsk Venture Capital firma. Christian har tidigare erfarenhet från PwC där han arbetade med revision och rådgivning mot flera stora norska finansinstitutioner, värdepappersfonder och venture fonder. Han har varit hos Pangea sedan 2010. Winther är civilekonom och har en master i finans, båda från Norges Handelshøyskole i Bergen.
Tobias Årfelt Associate
Tobias Årfelt har lång erfarenhet av hotellrådgivning, inklusive analys, konceptutveckling, kontraktsförhandling och värdering. Innan han började på Pangea 2018 arbetade han för hotelrådgivningsföretaget Annordia och det koreanska konglomeratet GS Group. Årfelt har en masterutbildning i ekonomi från Stockholms Universitet och har studerat mandarin på Jilin universitetet i Kina, Relevant branscherfarenhet: +6 år.