Partnerägt och oberoende

Pangea Property Partners är partnerägt och därmed helt oberoende. Samtliga delägare arbetar aktivt i verksamheten och vi är ett sammanhållet bolag oavsett i vilket land vi verkar. Det ger oss en unik position på den nordiska rådgivningsmarknaden, utan kopplingar till andra aktörer.

Det är fullt fokus på affären och inget annat.

Historia

Pangea har sitt ursprung i Lundberg & Partners och SEB Enskilda i Oslo. De två teamen kompletterade varandra väl med Lundberg & Partners breda kunnande om fastighetsmarknaden i kombination med Enskildas starka, finansiellt drivna genomförandekraft.

Sedan sammanslagningen 2009 har Pangea genomfört över 350 affärer med underliggande fastighetsvärde på ungefär 35 miljarder euro, inklusive flera av de absolut största affärerna i Norden. Grundarna är fortfarande aktiva i bolaget och bidrar till verksamheten med fokus, stabilitet och erfarenhet.

Till utvalda transaktioner

Landsansvariga

Bård Bjølgerud VD
Håvard A. Nustad Ansvarig Norge
Joakim Arvius Ansvarig Sverige
Thomas Andersson Ansvarig London

Styrelse

Klaus-Anders Nysteen Ordförande
Klaus-Anders Nysteen har varit VD för Kredinor sedan mars 2022. Han kom från en liknande position inom Hoist Finance och här även varit styrelseordförande i Bank Norwegian. Han har tidigare arbetat i bland annat Entra Eiendom AS, Nordic Capital, Lindorff Group, Statoil Fuel & Retail ASA och som VD för Storebrand Bank ASA. Han har lång erfarenhet från ett antal styrelseuppdrag, bland annat inom Webstep ASA och Asset Buyout Partners AS. Nysteen är utbildad civilekonom med inriktning i företagsekonomi från Norges Handelshøyskole (NHH).
Bård Bjølgerud Ledamot
Bård Bjølgerud har varit initiativtagare i flertalet av de största och mest komplicerade fastighets- och hotelltransaktionerna i Norden under de senaste +20 åren. Han har varit ansvarig för fastighets- och corporate financeteamet, biträdande CEO i SEB Enskilda, samt analyschef på Alfred Berg/ABN Amro. 2009 var Bjølgerud med och grundade Pangea. Bjølgerud är civilekonom med inriktning på fastighetsekonomi från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Relevant branscherfarenhet: +25 år.
André Lundberg Ledamot
André Lundberg har initierat och organiserat flera av de största och mest komplexa transaktionerna i den nordiska regionen under de senaste 10 åren. Hans erfarenhet inkluderar alla typer av transaktioner samt finansiering, fastighetsutveckling och strategisk rådgivning. André Lundberg är en av grundarna till Pangea som bildades år 2009 från tidigare Lundberg & Partners, den tidens ledande rådgivare i Sverige. André har en utbildning motsvarande en Bachelor i ekonomi från Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm mfl. Relevant branscherfarenhet: + 25 år.
Håvard A. Nustad Ledamot
Håvard A. Nustad har omfattande kunskap om den norska och nordiska fastighetsmarknanden med närmare 20 års erfarenhet som rådgivare och professionell investerare (Steen & Strøm). Han har initierat och jobbat med någon av de största fastighetstransaktionerna i Norge. Nustad har varit projektledare och investeringschef på ABB Norsk Kabel, ansvarig för Corporate Finance hos Orkla Finans (Fondförmedling), administrativ chef i Steen & Strøm, och administrativ chef och partner i DTZ i Norge. Sedan 2010 är han partner och director i Pangea. Nustad har en master i ekonomi samt Høyere Avdelings Eksamen med specialisering i Finans från Norges Handelshøyskole i Bergen. Relevant branscherfarenhet: + 30 år.
Joakim Arvius Ledamot
Joakim Arvius har arbetat inom den svenska transaktionsmarknaden sedan 1994, i huvudsak med transaktioner, och har en gedigen kunskap om marknaden. Han har tidigare arbetat på Skanska, AP Fastigheter (Vasakronan) och HSH Nordbank. Arvius anslöt till Pangea 2006 (dåvarande Lundberg & Partners) och jobbar som projektledare för större transaktioner och har bred expertis inom fastighetsutvecklingsområdet. Arvius är utbildad civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +25 år.
Henrik Granström Ledamot
Henrik Granström har lång erfarenhet som VD och styrelseledamot på Newsec AB och som partner på Stronghold Invest AB i mer än 16 år. Han har också varit VD och styrelseledamot på Datscha och arbetat på McKinsey & Company. Han har haft ett antal styrelseuppdrag, bland annat i Novi Real Estate, Elbilio AB och Fyrfasen Energi AB. Granström är utbildad civilingenjör från Umeå Universitet, och har en Master of Business Administration från Chalmers University of Technology.
Mikael Söderlundh Suppleant
Mikael Söderlundh har bred erfarenhet som marknadsanalytiker inom den nordiska fastighetetsmarknaden, inklusive börsmarknaden och hur den förhåller sig till företagsstrategier och transaktioner. Han arbetade som partner och analysansvarig på Leimdörfer (nu Nordanö) innan han anslöt sig till Pangea som partner 2011. Söderlundh är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Relevant branscherfarenhet: +15 år.
Erik Høvik Suppleant
Erik Høvik har erfarenhet från några av de största transaktionerna i Norden likväl som finansiering, fastighetsutveckling och strategisk rådgivning mot ett brett spann av fastighetsinvestorer och ägare. Han har tidigare erfarenhet från Vital Eiendoms (DNB) investeringsteam. Erik började på Pangea 2011 och är partner. Høvik är civilekonom med inriktning ekonomi från Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Relevant branscherfarenhet: + 10 år