12 oktober, 2015

Pangea Property Partners öppnar kontor i London och ökar sin internationella närvaro

Pangea Property Partners öppnar kontor i London och ökar sin internationella närvaro.
Pangea Property Partners öppnar kontor i London för att möta det ökade intresset för den nordiska fastighetsmarknaden. Det blir det tredje kontoret utöver Stockholm och Oslo.
”Vi öppnar kontor i London eftersom våra kontakter har uttryckt ett stort behov av direktkontakt med personer som har det marknads- kunnande och den transaktionserfarenhet de söker”, säger Bård Bjölgerud, VD och partner på Pangea Property Partners, den ledande nordiska corporate finance- och transaktionsrådgivningsfirman.

Det internationella intresset för de nordiska fastighetsmarknaderna har ökat betydligt de senaste åren. Under första halvåret 2015 nåddes enligt Pangea Property Research transaktionsvolymen 17 miljarder EUR, vilket är en ökning med 55 procent jämfört med samma period förra året. Eftersom det normalt är ännu större aktivitet under andra halvåret bedöms årsomsättningen nå 35–40 miljarder EUR.

Pangea Property Partners har spelat en viktig roll i två av de tre största nordiska transaktionerna i år när bolaget varit rådgivare till Starwood Capital Group och Citycon. Sedan början av 2014 har Pangea Property Partners medverkat i mer än 70 transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde överstigande 6 miljarder EUR.

Norden stod för nästan 14 procent av den totala transaktionsvolymen i Europa under 2013 och 2014. För 2015 bedöms den an- delen öka rejält och kan nå uppemot 20 procent. Ökningen drivs främst av internationella investerare. De senaste tolv månaderna har gränsöverskridande investeringar stått för 33 procent av den totala transaktionsvolymen och andelen ökar. Internationella investerare dras till politiskt och finansiellt stabila länder, transparanta och likvida marknader, ett brett utbud av investeringsmöjligheter med hög kvalitet och en prissättning som är relativt sett attraktiv.

Pangea Property Partners har identifierat över 150 londonbaserade investerare med mandat som inkluderar nordiska fastigheter. Dessa representerar ett kapital på över 200 miljarder EUR.
”Att öppna ett Londonkontor är en strategisk positionering. Vi tror att den ökade andelen av gränsöverskridande transaktioner kommer att bestå och vår närvaro i London kommer ytterligare stärka det förtroende som investerare redan gett oss. Flera av våra nyckelpersoner kommer att lägga mycket tid och engagemang på att säkerställa att detta initiativ blir lyckosamt. Även om huvudfokus är att ge interna- tionella investerare ännu bättre service, kommer vi också att blir en starkare partner till våra nordiska kunder genom att vår kapacitet för internationella affärer ökar”, säger Bjölgerud.

Londonkontoret ligger centralt i Mayfair och kommer att vara bemannat från början av oktober. Genom regelbundna möten och events ges nuvarande och potentiella kunder värdefull kunskap om fastighetsmarknaderna i Norden och Baltikum.

Till nyhetsarkiv