4 januari, 2016

Starkt börsår för nordiska fastighetsaktier 2015

Starkt börsår för nordiska fastighetsaktier 2015.
2015 blev ett starkt börsår för nordiska fastighetsaktier, med stora kursuppgångar och många nya bolag. Utvecklingen drevs av låga räntor i kombination med stor efterfrågan på fastigheter från investerarna.

Det breda nordiska fastighetsaktieindexet PREX Nordic steg med 18 procent under 2015. Det kan jämföras med en uppgång på 11 procent för fastighetsaktier i Europa (GPR 250 Property Shares Index Europe) och 0 procent för fastighetsaktier globalt (GPRS 250 Property Shares Index Global). PREX Nordic har ökat signifikant fyra år i rad.
Nordiska fastighetsaktier slog också den nordiska aktiemarknaden generellt (VINX 30 Nordic equity index) som steg 12 procent under 2015.

PREX är en indexfamilj för nordiska fastighetsaktier som mäter både geografisk och sektorsvis avkastning. PREX ges ut av Pangea Property Partners, en oberoende nordisk rådgivare inom fastighetsrelaterad corporate finance och fastighetstransaktioner. Firman har kontor i Stockholm, Oslo och London med drygt 30 medarbetare.

“2015 är ännu ett starkt börsår för nordiska fastighetsaktier. Sedan början av 2000-talet har sektorn stigit med nästan 12 procent per år, vilket gör fastigheter till den långsiktigt bästa sektorn på den nordiska aktiemarknaden.” säger Mikael Söderlundh, Analyschef och Partner på Pangea Property Partners.

Den noterade fastighetssektorn har gått allra starkast i Sverige, som även är den största marknaden i Norden och står för 78 procent av regionens börsvärde. PREX Sweden ökade med 23 procent under 2015, vilket kan jämföras med den svenska aktiemarknaden som helhet (OMXS30 index) som backade med 1 procent.

PREX Denmark hade också en stark utveckling förra året som slutade på 41 procent, medan PREX Norway och PREX Finland ökade med ett fåtal procent.
Sett till olika segment gick det allra bäst för nordiska fastighetsaktier med blandade fastighetsportföljer (PREX Mixed) som steg med 31 procent under 2015. Sämst gick det för fastighetsaktier med fokus på handelsfastigheter (PREX Retail) som steg med 5 procent.
Som ett resultat av stigande börskurser handlas för närvarande de nordiska fastighetsaktierna betydligt över sina substansvärden, vilket har skapat ett stort intresse för fler börsnoteringar.

Under 2015 noterades två renodlade fastighetsbolag (Pandox med fokus på hotellfastigheter och D Carnegie & Co med fokus på bostäder) samt en fastighetsutvecklare (Oscar Properties) på Nasdaq OMX Nordics huvudlista. Pandox var årets största börsnotering i Norden oavsett sektor.

Ett antal fastighetsbolag valde också att göra stora nyemissioner förra året. Sammantaget finns det nu 31 noterade fastighetsbolag på den nordiska huvudlistan med ett totalt börsvärde på €39 miljarder, vilket är €10 miljarder högre än vid årsskiftet 2014/2015. Utöver detta noterades ett dussin mindre fastighetsbolag på Nasdaq OMX First North.
“Rusningen efter fastighetsaktier visar att många tror på nordiska fastigheter som investering framöver. Transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden uppgick till rekordhöga €40 miljarder under 2015, drivet av stort intresse från utländska investerare.” säger Bård Bjølgerud, VD och Partner på Pangea Property Partners.

Till nyhetsarkiv