18 januari, 2016

Pangea Property Partners och Mrec etablerar strategiskt samarbete

Pangea Property Partners, med kontor i Stockholm, Oslo och London, samt Helsingforsbaserade Mrec meddelar idag att de två bolagen inleder ett nära samarbete för att dra nytta av det ökade intresset för pan-nordiska fastighetsaffärer.

Samarbetet är ömsesidigt fördelaktigt och stärker Pangea Property Partners i Finland samt ger Mrec ett bredare nätverk i Norden och internationellt. Samarbetet träder i kraft omgående och bygger vidare på ett tidigare analyssamarbete mellan bolagen.
“Vi har nu tre kontor i Norden och ett nyöppnat kontor i London. Det ger oss en unik position som den ledande rådgivaren inom corporate finance och fastighetsrelaterade transaktioner i Norden. Den nordiska fastighetsmarknaden är väldigt stark just nu och drivs till stor del av landsöverskridande affärer. Genom det här samarbetet får vi en ännu starkare plattform som gynnar våra kunder.” säger Bård Bjølgerud, VD och Partner på Pangea Property Partners.

Under de senaste åren har intresset för Norden ökat markant bland internationella köpare. Den nordiska transaktionsvolymen uppgick till 40,4 miljarder euro under 2015, varav utländska köpare stod för 13,3 miljarder euro (33 procent av volymen), enligt siffror från Pangea Property Research. Det är en ökning på drygt 110 procent jämfört med de utländska köparnas förvärvsvolym under 2014.

Mrec startade 2010 och har idag fem rutinerade transaktionskonsulter. Som ett resultat av moderbolagets försäljning under 2014 fick delar av personalen möjlighet att köpa loss bolaget och ändrade namnet till Mrec. Fram till idag har Mrec agerat rådgivare i mer än 25 transaktioner med ett samlat fastighetsvärde över en miljard euro. Exempelvis var Mrec nyligen rådgivare till Hemfosa i deras första förvärv i Finland samt rådgivare till Ilmarinen vid deras etablering av Antilooppi med en startportfölj på 400 miljoner euro och en målvolym på 1,5 miljarder euro.

”Vi är glada att få den här möjligheten att utvidga vår verksamhet och förbättra vårt kontaktnät. Vi ser fram emot ett nära samarbete framöver med likasinnade Pangea Property Partners. Med det här upplägget kan vi ge våra kunder ännu bättre stöd inom framförallt landsöverskridande affärer,” säger VD Ville Mannila på Mrec.
Pangea Property Partners har haft en nyckelroll i den ökade aktiviteten på den nordiska fastighetsmarknaden, exempelvis som köprådgivare till Starwood Capital Group och Citycon i två av förra årets tre största fastighetsaffärer i Norden. Under 2015 var Pangea Property Partners rådgivare i ungefär 50 transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde nära sju miljarder euro.

“Vi är väldigt imponerade av teamet på Mrec och deras framgångar som en oberoende aktör. Det finns en nära samhörighet med Pangea Property Partners och det här är ett utmärkt sätt för oss att öka närvaron i Finland, som är en attraktiv och transparent fastighetsmarknad på frammarsch.” säger Bård Bjølgerud.
Utöver att öka närvaron på den finska marknaden så har Pangea Property Partners nyligen meddelat att man öppnar kontor i London, som en reaktion på det ökade internationella intresset för den nordiska fastighetsmarknaden. Sedan tidigare har bolaget kontor i Stockholm och Oslo.

För mer information kontakta:
Bård Bjølgerud, VD och Partner på Pangea Property Partners, mob +47 484 08 080, bb@pangeapartners.no
Ville Mannila, VD på Mrec Oy ,
mob +358 50 305 5982, ville.mannila@mrec.fi

Om Pangea Property Partners
Pangea Property Partners är en oberoende nordisk rådgivare inom fastighetsrelaterad corporate finance och fastighetstransaktioner. Bolaget har kontor i Stockholm, Oslo och London med drygt 30 medarbetare, och hjälper sina kunder med försäljningar och förvärv av fastigheter samt stora bolagstransaktioner, kapitalresningar och finansieringsuppdrag. Pangea Property Partners har lång erfarenhet av att föra samman internationellt kapital med nordiska fastigheter. Sedan starten har mer än 40 procent av bolagets transaktioner varit landsöverskridande.
För att beställa analyser om den nordiska fastighetsmarknaden, vänligen besök: www.pangeapartners.se/analys.

Om Mrec
Mrec Oy är en oberoende finansiell transaktionsrådgivare inom fastigheter och infrastruktur i Finland. Mrec startade 2010 och 2014 köpte några nyckelpersoner i personalen upp bolaget och ändrade namn till Mrec. Fram till idag har Mrec varit rådgivare i mer än 25 transaktioner med ett samlat fastighetsvärde överstigande en miljard euro. För mer information, vänligt besök: www.mrec.fi.

Till nyhetsarkiv