Våra affärer bygger på betong, stål och finansiell analys

Vi är experter på både fastigheter och finans. Därför kan vi erbjuda såväl traditionella mäklartjänster på fastighetsmarknaden som rådgivning i samband med stora kapitalmarknadsaffärer. Våra kunder är stora fastighetsägare och investerare; fonder, institutioner, fastighetsbolag, byggbolag, projektutvecklare, entreprenörer och offentlig sektor.

Vi har ett analysbaserat och lösningsorienterat arbetssätt som kännetecknas av ett starkt driv framåt.

Exempel på corporate finance

Citycons köp av Sektor Gruppen

Pangea Property Partners var köprådgivare åt Citycon vid förvärvet av Sektor Gruppen, det näst största köpcentrumbolaget i Norge. Affären omfattade 34 köpcentrum med en samlad area på cirka 600 000 kvadratmeter. Det var den största fastighetsaffären i Norden under 2015 med ett underliggande fastighetsvärde på cirka EUR 1,5 miljarder.

Till utvalda transaktioner

Corporate finance

Mergers & Acquisitions (M&A)

Vi erbjuder rådgivning i samband med uppköp, avknoppningar, fusioner och andra strategiska bolagstransaktioner.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning i samband med nya bolagskonstruktioner och som partner till investerare och investerargrupper som söker fastighetsexponering.

Kapitalresning

Vi hjälper fondbolag och andra strukturer att inhämta kapital från privata och institutionella investerare, både i och utanför Norden.

Finansiering

Vi erbjuder rådgivning, upphandling och strukturering av större finansieringspaket, både i samband med refinansieringar och transaktioner.

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning inom corporate finance kan också innefatta företagsrekonstruktioner, fairness opinions och managementfrågor. Vi arbetar ofta nära såväl ledning, styrelse som ägare.

Exempel på fastighetstransaktion

Flera försäljningar för DNB Liv

Pangea Property Partners var säljrådgivare åt DNB Liv vid försäljningen av tre välkända profilfastigheter i centrala Stockholm och Oslo. De sålda fastigheterna var hotell- och kongressfastigheten Stockholm Waterfront (SEK 1,8 miljarder), det kombinerade kontors- och köpcentrumet Oslo City (NOK 5 miljarder) samt Clarion Royal Christiania Hotel (532 rum).

Till utvalda transaktioner

Fastighetstransaktioner

Säljrådgivning

Ibland ger det bäst resultat för en säljare att hålla ihop en fastighetsportfölj, ibland är den bästa strategin att dela upp beståndet i mindre enheter. Vi är vana att hantera både enstaka styckefastigheter och diversifierade fastighetsportföljer över hela Norden.

Köprådgivning

Vi erbjuder även köprådgivning i större fastighetstransaktioner. Med erfarenhet från marknadsanalys, värderingsdiskussioner, DD-processer och förhandlingar får investerarna en trygghet genom hela processen.

Fastighetsutveckling

Flera av våra medarbetare har lång erfarenhet av fastighetsutveckling. Det gör att vi kan erbjuda rådgivning med syfte att skapa värde i en befintlig projektportfölj eller identifiera nya möjligheter på marknaden. Vi genomför även många försäljningar av byggrätter och exploateringsbolag.

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning inom fastighetstransaktioner kan också innefatta utvärdering av försäljningsalternativ, förvärvsstrategier och allokeringsmål. Det kan gälla enstaka fastigheter eller hela portföljer.